Корисни совети

ЗВ - Штип
Услуги
Технички
преглед
Ценовник:
Патнички
возила
Товарни
возила
Влечни
возила
Корисни совети
Технички лексикон
Авто Карта на македонија
Како до нас?
Контакт
 
counter

Само како потсетување за она што понекогаш треба да го проверите на автомобилот. Некои од овие проверки можете да ги направите самио, а за некои е најдобро да одите во овластениот сервис. Значи проверете:

 • дали вентилите се подесени (на секои 5.000 до 15.000 поми- нати километри, во зависност од автомобилот);
 • растојанието меѓу електродите на свеќичките (на секои 5.000 километри);
 • растојанието меѓу платинските копчиња (на 1.000 километри по секоја замена на платинските копчиња);
 • исправноста на сијаличките и светлосните уреди на возилото;
 • подесеноста на односот на смешата воздух-гориво во карбураторот;
 • нивото на масло во моторот (никогаш над ознаката „максимум") при долевањето да се биде стрплив и да се почека маслото да слегне, а секогаш да е меѓу двете црти;
 • нивото на течноста за сопирачки;
 • разводната капа (и од внатрешната страна) секои 10.000 километри;
 • нивото на електролитот во акумулаторот, почесто преку лето. Дестилирана вода долевајте само еден сантиметар над врвот на плочите;
 • приклучоците („клемите") на акумулаторот;
 • нивото на маслото во менувачот;
 • исправноста на филтерот за воздух;
 • затегнатоста на клинестиот ремен кој ги движи вентилаторот, пумпата за вода и алтернаторот или динамото (со притиснување на прст треба ременот да се свиткува најмногу за два сантиметра);
 • исправноста на системот за ладење на моторот;
 • проверка на издувниот систем, малите дупчиња на издувната моноксидот да навлезе вокабината;
 • дејството на ножната и на рачната сопирачка (равномерно дејствување на сопирачките на сите четири тркала).

Препорачливо е да се обратите во овластен сервис, или во некое од здруженијата на возачи во вашиот град, кои за своите членови вршат стручни и сериосни бесплатни вонредни технички прегледи.

Сепак, оставете ја проверката на вашето возило на стручни и оспособени лица.

 

 
ул. „Железничка“ 12а, 2000 Штип, тел/факс 392387 e-mail: zvstip@zvstip.com.mk