Патнички возила

ЗВ - Штип
Услуги
Технички
преглед
Ценовник:
Патнички
возила
Товарни
возила
Влечни
возила
Корисни совети
Технички лексикон
Авто Карта на македонија
Како до нас?
Контакт
 
counter

Внесете ја зафатнината на моторот [ccm3]

Внесете ја моќноста

Ги осигурувате ли и стаклата? да    не

Имате ли вградено катализатор? да    не

 

 
ул. „Железничка“ 12а, 2000 Штип, тел/факс 392387 e-mail: zvstip@zvstip.com.mk